Article

« back to Articles

คำถามน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีน

  

คำถามน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีน

โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4

1.       สุนัขจำเป็นต้องฉีดวัคซีนไหม ?

ü วัคซีนจัดเป็นเครื่องมือป้องกันโรคที่ดีทางหนึ่ง ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของน้องหมามีการเตรียมพร้อม เกิดแอนติบอดี้ในเลือดเพิ่มขึ้น

2.       ควรเริ่มเมื่ออายุเท่าไหร่ และทำซ้ำกี่ครั้ง ?

ü เมื่ออายุ 6-8 สัปดาห์ และฉีดกระตุ้นซ้ำ 2-3เข็ม ห่างกัน 3-4สัปดาห์ เมื่อครบกำหนด 1ปีหลังเข็มสุดท้ายจึงกระตุ้นซ้ำอีกครั้ง (กระตุ้นซ้ำทุก 1-3ปี ขึ้นกับชนิดวัคซีน)

3.       การแพ้วัคซีน และการหลีกเลี่ยง ?

ü น้องมีโอกาสแพ้ตั้งแต่เข็มแรก อย่างไรก็ตาม ยังเป็นทางเลือกในการป้องกันโรคที่เป็นประโยชน์ เมื่อเทียบกับผลเสียกับการแพ้

ü หลังฉีดวัคซีน ควรสังเกตในโรงพยาบาลสัตว์อย่างน้อย 30นาที

ü ถ้าน้องมีประวัติแพ้ แล้วจำเป็นต้องกระตุ้นซ้ำ ควรมีการเตรียมยาแก้แพ้และวิธีป้องกันไว้

4.       เหตุใดฉีดวัคซีนไปแล้วยังป่วยได้อีก ?

ü ได้รับเชื้อก่อนเกิดการตอบสนองต่อการสร้างภูมิจากวัคซีน  ปกติใช้เวลา 1-2สัปดาห์หลังได้รับวัคซีน ถ้าได้รับเชื้อมาก่อนก็มีโอกาสป่วย

ü น้องยังมีภูมิที่ได้รับจากแม่ ซึ่งภูมินั้นจะไปทำลายวัคซีนได้

ü วัคซีนเสื่อม(เก็บรักษาไม่ถูกต้อง) หรือ วัคซีนหมดอายุ

ü ไม่ได้รับการกระตุ้นซ้ำของวัคซีนตามโปรแกรม

ü เชื้อที่ได้รับมีปริมาณมากและรุนแรง ทำให้ภูมิที่ได้รับกระตุ้นจากวัคซีนสู้ไม่ไหว (แต่ความรุนแรงของโรคจะลดลงเมื่อเทียบกับไม่ได้ทำวัคซีนเลย)

5.       สามารถฉีดวัคซีนในสุนัขท้องได้ไหม ?

ü ไม่ควรฉีดในช่วงตั้งท้อง Message